O nas

Samorządowa organizacja- zrzeszenie „Krasnostawski Tytoń”

Reprezentacja interesów producentów tytoniu

Grupa Producentów „Krasnostawski Tytoń” jest dobrowolną, niezależną i samorządową, społeczno-zawodową organizacją zrzeszającą producentów suszonych liści tytoniu, reprezentującą i broniąca ich praw i interesów.

Zrzeszenia działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe powstałe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Zrzeszenie powstało w dniu 27 listopada 2011 roku, a w dniu 15.12.2011r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000405388.

Zrzeszenie działa na podstawie Statutu oraz utrzymywanych w mocy przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz Ustawy  z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wraz z późniejszymi zmianami.

Zasadniczym celem działalności Grupy Producentów „Krasnostawski Tytoń” jest:

  1. Reprezentowanie potrzeb, obrona praw i interesów producentów suszonych liści tytoniu a w szczególności dążenie do zagwarantowania opłacalności produkcji.
  2. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec:

a) zakładów produkcyjnych i jednostek kontraktacyjnych i skupujących suszone liście tytoniu

b) organów władzy państwowej i samorządowej

c) jednostek naukowych, społecznych, gospodarczych oraz innych działających na rzecz rolnictwa.

Grupa Producentów Krasnostawski Tytoń działa na rynku dla Państwa od 2012 roku na terenie województwa lubelskiego i całej Polski. Oferta skierowana jest do rolników i dopasowana indywidualnie. Działalność grupy skupia się na kontraktacji i skupu surowca tytoniowego od członków zrzeszenia w poszczególnych grupach odmian tytoni typu:

  • VIRGINIA
  • BURLEY
  • KENTUCKY