Strona głównaGaleriaKGTAktualnościKontakt

Działalność
Zrzeszenie Producentów Tytoniu „Krasnostawska Grupa Tytoniowa” działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe powstałe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Zrzeszenie powstało w dniu 15 listopada 2003 roku, a w dniu 26.11.2003r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie pod numerem 0000181162. W dniu 16 stycznia 2004r. Grupa została wpisana do rejestru grup producentów rolnych Wojewody Lubelskiego pod numerem TY 06 04 4 009. Zrzeszenie działa na podstawie Statutu oraz utrzymywanych w mocy przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz Ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Grupa została utworzona w grupie produktów: liście tytoniowe suszone, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003r. Zasadniczym przedmiotem działalności grupy jest zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983):
  • reprezentowanie i ochrona praw oraz interesów swoich członków,
  • dostosowane produkcji rolnej do warunków rynkowych,
  • poprawa efektywności gospodarowania,
  • planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości,
  • koncentracja podaży,
  • organizowanie sprzedaży produktów rolnych,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • obniżanie kosztów produkcji,
w zakresie uprawy i zbytu liści tytoniu suszonych.
 
Strona główna - Galeria - Aktualności - Kontakt Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008 KGT | Projekt i wykonanie: ifuture.pl